prihaska JU

Priháška na kurz jednoduchého účtovníctva